sr Crnogorski en English
slajd_2.jpeg

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

 Ova podstranica finansira se uz pomoć Evropske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera JZU Zavoda za hinu medicinsku pomoć Crne Gore i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773