sr Crnogorski en English
slajd_2.jpeg

Obavještenje za medije

Podgorica,22.10.2020.godine.

271020 1Race for life plakatZavod za HMP u fazama realizuje projekat “ RACE ”u okviru odobrenih Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. U prvoj fazi projekta realizovana je nabavka 3 reanimobila, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava  za Zavod za HMP Crne Gore : 244 714.65 EUR bez PDV-a.

Vozila su mogla biti raspoređena u 3 (tri) od 10 (deset) gradova koji su programsko područje. Uzimajući u obzir prethodnu raspodjelu vozila po organizacionim jedinicama, obimu posla i trenutnog stanja voznog parka vozila su raspoređena  Jedinicama za HMP Podgorica, Nikšić i Budva.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge na lokalnom nivou i pograničnom području, tako da se slijedeće faze projekta realizuju kontinuirano u naredne dvije godine sa nabavkom medicinske I trenažne opreme, edukaciji medicinskog I nemedicinskog kadra.

Vodimo aktivnu politiku obnavljanja voznog parka i stvaranja što kvalitetnijih uslova za transport pacijenata, i od decembra 2016.godine do danas obezbijeđeno je 21 novo vozilo.

Zavod za HMP Crne Gore pruža medicinske usluge svakog dana od 00-24h 365 dana u godini svim pacijentima, a trenutni rad Zavoda za HMP je usklađen sa aktuelnom epidemiološkom situacijom uzrokovanom COVID infekcijom.

Naši medicinski timovi pružaju usluge kako u ambulanti, tako i na terenu pacijentima sa simptomima kovid infekcije, čineći maksimalne napore kako bi kvalitet medicinskih usluga bio što bolji u datim okolnostima.

Rad organizacionih jedinica Zavoda za HMP  funkcioniše preko medicinskih timova, a broj medicinskih timova je određen sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Način organizacije rada u Zavodu za HMP je koncipiran da po prijemu i trijaži poziva na 124 koji se obavlja od strane dežurnog doktora medicine, medicinski timovi na teren izlaze u skladu sa raspoloživim medicinskim ekipama u datom trenutku.

                                                                                         PR ZAVODA ZA HMP CG

                                                                                         Tamara Radunović

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773