sr Crnogorski en English
slajd_2.jpeg

Ciljevi i rezultati projekta

Opšti cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.


Očekivani projektni rezultati:

  • Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
  • Trening program za ne-medicinske kadar u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke zaposlenih hitne medicinske pomoći- 236 osoba;
  • Izrađen zajednički, jedinstveni protokol saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizacija pokazne vježbe sa 52 učesnika;
  • Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domenu EMS usluge

 

 

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773