sr Crnogorski en English
slajd_2.jpeg

iconmonstr facebook 4 48iconmonstr instagram 11 48iconmonstr linkedin 3 48iconmonstr youtube 4 48

 

Puni naziv projekta je Race for life ili Trka za život.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge HMP u regiji. Tokom implementacije projekta, stvoriće se krug edukativnog karaktera kojim je svrha kontinuirana edukacija kako stručnih kadrova, tako i običnih građana. Misao vodilja ovog koncepta leži na činjenici da su prvih 3-5min od srčanog zastoja najvažniji za preživljavanje pacijenta, te takvom edukacijom građana i postavljanjem AED aparata želimo broj smrtnosti smanjiti na najmanji mogući nivo.

Druga faza projekta je bazirana na zajedničkim vježbama sva tri aktera u projektnom programu kako bi dobili uigran i osposobljen, istreniran tim za zajednička djelovanja u slučaju većih nesreća. Takođe,planirana je izrada  Protokola o saradnji koji bi jasno definisao postupke, aktivnosti i odgovornosti u slučaju masovnih nesreća.

Kroz ovaj projekt konkretno će se unaprijediti Služba hitne medicinske pomoći kroz razne edukacije, opremu i kreiranje jedinstvenog protokola u slučaju masovnih nesreća. Također će se sprovoditi i edukacije drugih javnih službi koje su usko vezane uz ovu oblast te edukacije građana u pružanju prve medicinske pomoći.

Projekt se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 kroz prioritetnu osu 1.- Unaprjeđenje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj pomoći (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

          1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina) – lider projekta;

 • kao nositelj projekta zadužen je sa za koordinaciju i nadzor svih projektnih aktivnosti. Osim toga,  zadužen je za aktivnosti organizacije i sprovođenja vježbe masovne nesreće na kojoj će sudjelovati svi projektni partneri.

  2. PP2 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska) – projektni partner;
 • kao projektni partner zadužen je za vođenje aktivnosti i kreiranje programa edukacije nemedicinskog osoblja „Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija“

  3. PP3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora) – projektni partner
 • kao projektni partner zadužen je za sprovođenje komunikacijski aktivnosti projekta. Partner vodi edukacije medicinskog osoblja projektnih partnera o skrbi za trauma pacijente u prekograničnom području.

 

Period implementacije projekta: 15.02.2020. – 14.02.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU kofinansiranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  244 714.65 EUR

Vrijednost bespovratnih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  208 007.45 EUR

Opšti cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.


Očekivani projektni rezultati:

 • Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
 • Trening program za ne-medicinske kadar u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke zaposlenih hitne medicinske pomoći- 236 osoba;
 • Izrađen zajednički, jedinstveni protokol saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizacija pokazne vježbe sa 52 učesnika;
 • Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domenu EMS usluge

 

 

Dosadašnje sprovedene aktivnosti


 

Sastanku prisustvuju predstavnici sva tri projektna partnera - Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Cilj ovog sastanka je pregled i revidiranje svih projektnih aktivnosti.

Uporedo s PMT sastankom, također, u edukacijskom centru Službe hitne medicinske pomoći u toku je edukacija edukatora reanimacija osnovnih vitalnih funkcija od strane hrvatskih partnera.

Dom zdravlja Mostar, u svojstvu vodećeg partnera projekta, 15.02.2020. godine, započeo je realizaciju projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE), sa dvije partnerske organizacije u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", kojeg sufinancira Europska unija. Projekt traje ukupno 24 mjeseca, odnosno do 14.02.2022.
Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj skrbi u prekograničnom području. Projekt je fokusiran na povećanje dostupnosti kvalitetne usluge hitne medicinske pomoći u pograničnom (CBC) području, točnije na području grada Mostara, Zagrebačke županije i Crne Gore.
 Ovim projektom, zajednički je definiran program obuke "Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija" na način gdje se edukacija odvija prema pravilima i standardima programa reanimacije, provodeći se u manjim skupinama od 5 sudionika pod vodstvom ovlaštenih edukatora. Ovom edukacijom je predviđeno 200 polaznika što znači da je broj ograničen, a jučer je prvih 20 sudionika uspješno prošlo obuku.Svi polaznici dobivaju certifikat o stečenoj sposobnosti reanimacije i rukovanja s AVD-om (defibrilatorom).
Nakon jučerašnje edukacije dobili smo sve pohvale od strane svih polaznika za odlično organiziran i konceptualiziran tečaj što nam zaista puno znači 
Također, upućujemo sve pohvale i zahvale svim sudionicima koji su iskazanim interesom, angažmanom, voljom i izdvojenim vremenom dokazali kako su odlučni u namjeri pomoći drugima te svladanim vještinama iz navedene oblasti, postali kvalificirani za takav humani podvig!
Danas je u tijeku obuka druge skupine od 20 polaznika kojima želimo uspješan i produktivan rad.
 

Podgorica,22.10.2020.godine.

271020 1Race for life plakatZavod za HMP u fazama realizuje projekat “ RACE ”u okviru odobrenih Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. U prvoj fazi projekta realizovana je nabavka 3 reanimobila, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava  za Zavod za HMP Crne Gore : 244 714.65 EUR bez PDV-a.

Vozila su mogla biti raspoređena u 3 (tri) od 10 (deset) gradova koji su programsko područje. Uzimajući u obzir prethodnu raspodjelu vozila po organizacionim jedinicama, obimu posla i trenutnog stanja voznog parka vozila su raspoređena  Jedinicama za HMP Podgorica, Nikšić i Budva.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge na lokalnom nivou i pograničnom području, tako da se slijedeće faze projekta realizuju kontinuirano u naredne dvije godine sa nabavkom medicinske I trenažne opreme, edukaciji medicinskog I nemedicinskog kadra.

Vodimo aktivnu politiku obnavljanja voznog parka i stvaranja što kvalitetnijih uslova za transport pacijenata, i od decembra 2016.godine do danas obezbijeđeno je 21 novo vozilo.

Zavod za HMP Crne Gore pruža medicinske usluge svakog dana od 00-24h 365 dana u godini svim pacijentima, a trenutni rad Zavoda za HMP je usklađen sa aktuelnom epidemiološkom situacijom uzrokovanom COVID infekcijom.

Naši medicinski timovi pružaju usluge kako u ambulanti, tako i na terenu pacijentima sa simptomima kovid infekcije, čineći maksimalne napore kako bi kvalitet medicinskih usluga bio što bolji u datim okolnostima.

Rad organizacionih jedinica Zavoda za HMP  funkcioniše preko medicinskih timova, a broj medicinskih timova je određen sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Način organizacije rada u Zavodu za HMP je koncipiran da po prijemu i trijaži poziva na 124 koji se obavlja od strane dežurnog doktora medicine, medicinski timovi na teren izlaze u skladu sa raspoloživim medicinskim ekipama u datom trenutku.

                                                                                         PR ZAVODA ZA HMP CG

                                                                                         Tamara Radunović

 Ova podstranica finansira se uz pomoć Evropske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera JZU Zavoda za hinu medicinsku pomoć Crne Gore i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773

© 2021 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore - Sva prava zdržana