sr Crnogorski en English
slajd_2.jpeg

iconmonstr facebook 4 48iconmonstr instagram 11 48iconmonstr linkedin 3 48iconmonstr youtube 4 48

 

Puni naziv projekta je Race for life ili Trka za život.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge HMP u regiji. Tokom implementacije projekta, stvoriće se krug edukativnog karaktera kojim je svrha kontinuirana edukacija kako stručnih kadrova, tako i običnih građana. Misao vodilja ovog koncepta leži na činjenici da su prvih 3-5min od srčanog zastoja najvažniji za preživljavanje pacijenta, te takvom edukacijom građana i postavljanjem AED aparata želimo broj smrtnosti smanjiti na najmanji mogući nivo.

Druga faza projekta je bazirana na zajedničkim vježbama sva tri aktera u projektnom programu kako bi dobili uigran i osposobljen, istreniran tim za zajednička djelovanja u slučaju većih nesreća. Takođe,planirana je izrada  Protokola o saradnji koji bi jasno definisao postupke, aktivnosti i odgovornosti u slučaju masovnih nesreća.

Kroz ovaj projekt konkretno će se unaprijediti Služba hitne medicinske pomoći kroz razne edukacije, opremu i kreiranje jedinstvenog protokola u slučaju masovnih nesreća. Također će se sprovoditi i edukacije drugih javnih službi koje su usko vezane uz ovu oblast te edukacije građana u pružanju prve medicinske pomoći.

Projekt se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 kroz prioritetnu osu 1.- Unaprjeđenje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj pomoći (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

          1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina) – lider projekta;

 • kao nositelj projekta zadužen je sa za koordinaciju i nadzor svih projektnih aktivnosti. Osim toga,  zadužen je za aktivnosti organizacije i sprovođenja vježbe masovne nesreće na kojoj će sudjelovati svi projektni partneri.

  2. PP2 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska) – projektni partner;
 • kao projektni partner zadužen je za vođenje aktivnosti i kreiranje programa edukacije nemedicinskog osoblja „Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija“

  3. PP3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora) – projektni partner
 • kao projektni partner zadužen je za sprovođenje komunikacijski aktivnosti projekta. Partner vodi edukacije medicinskog osoblja projektnih partnera o skrbi za trauma pacijente u prekograničnom području.

 

Period implementacije projekta: 15.02.2020. – 14.02.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU kofinansiranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  244 714.65 EUR

Vrijednost bespovratnih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  208 007.45 EUR

Opšti cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.


Očekivani projektni rezultati:

 • Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
 • Trening program za ne-medicinske kadar u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke zaposlenih hitne medicinske pomoći- 236 osoba;
 • Izrađen zajednički, jedinstveni protokol saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizacija pokazne vježbe sa 52 učesnika;
 • Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domenu EMS usluge

 

 

Dosadašnje sprovedene aktivnosti


 

Saopštenje za javnost

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je  u sklopu projekta RACE (Trka za život), od ušteda iz realizovanih nabavki, a uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela programa realizovao nabavku  računarske opreme i multifunkcionalnih štampača.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području. U skladu sa ciljem projekta, nabavljena je i računarska oprema u vrijednosti od 9,470.00 evra bez PDV.

U okviru projekta RACE, realizovana je i nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED) koji će biti postaljeni u gradovima predviđenim projektom na javnim mjestima.Takođe, nabavljena su i dva trening AED-a za potrebe Edukativnog centra ZHMP. Vrijednost ove nabavke je 39,446.00 evra sa PDV. 

ZHMP je realizovao edukativne radionice za pravilno korišćenje AED-a i pružanja prve pomoći.

Realizovana je edukacija 150 zaposlenih iz Zavoda za HMP Crne Gore na teme: politrauma i kinematika traume kod djece i odraslih, primarno zbrinjavanje povrijeđenih, održavanje prohodnosti disajnog puta kod odraslih i djece, ventilacija i oksigenoterapija tokom transporta, cirkulacija, kontrola krvarenja, prevencija i kontrola šoka, povrede glave, kičmene moždine, grudnog koša, abomena, lokomotornog sistema, kao i ABCDE pregled djece, monitoring povrijeđenog pacijenta u toku transporta, nadoknada tečnosti i analgezija.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u prethodnom periodu u sklopu projekta RACE (Trka za život) realizovao je nabavku  medicinske i trenažne opreme za potrebe Edukativnog centra Zavoda i organizacionih jedinica HMP iz deset gradova programskog područja (Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj).

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području. U skladu sa ciljem projekta, nabavljena je medicinska i trenažna oprema: fantom lutke, prsluka za imobilizaciju i izvlačenje (KED), pedijatrijske spinalne daske sa hedblokerima (head-blocker) i pojasevima, u vrijednosti od 18.230,41 evra sa PDV.

U okviru projekta RACE, realizovana je i nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED) koji će biti postaljeni u gradovima predviđenim projektom. Takođe, nabavljena su i dva trening AED-a za potrebe Edukativnog centra ZHMP. Vrijednost ove nabavke je 39,446.00 evra sa PDV. 

ZHMP je realizovao edukativne radionice za pravilno korišćenje AED-a i pružanja prve pomoći za 110 pripadnika Službi zaštite i spašavanja i pripadnika Uprave policije – saobraćajne policije iz programskih Opština, kao i za 30 zaposlenih na Aerodromu u Podgorici i Tivtu.

Takođe, u sklopu aktivnosti iz projekta realizuje se edukacija 150 zaposlenih iz Zavoda za HMP Crne Gore na teme: politrauma i kinematika traume kod djece i odraslih, primarno zbrinjavanje povrijeđenih, održavanje prohodnosti disajnog puta kod odraslih i djece, ventilacija i oksigenoterapija tokom transporta, cirkulacija, kontrola krvarenja, prevencija i kontrola šoka, povrede glave, kičmene moždine, grudnog koša, abomena, lokomotornog sistema, kao i ABCDE pregled djece, monitoring povrijeđenog pacijenta u toku transporta, nadoknada tečnosti i analgezija.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u zgradi Akademije znanja u Budvi  18. novembra  u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju za po  20 službenika iz Uprave policije ( 10 službenika iz CB Herceg Novi, 10 službenika iz OB Kotor) i 15 službenika  iz Službi zaštite i spašavanja iz Herceg Novog i Kotora.

181121 1

Službenici Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.

Edukaciju će proći 110 policijskih službenika i 110 službenika Službi zaštite i spašavanja, iz programskog područija.

181121 2

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u Domu solidarnosti u Sutomoru  17. novembra  u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju za po  20 službenika iz Uprave policije ( 10 službenika iz CB Bar, 10 službenika iz OB Ulcinj) i 20 službenika  iz Službi zaštite i spašavanja iz Bara i Ulcinja.

171121 1

Službenici Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

U tom smislu, ZHMP će narednih dana organizovati  edukativne radionice za Službenike Uprave policije i Službe zaštite i spašavanja iz Nikšića, Danilovgrada, Podgorice, Cetinja, Budve, Kotora, Tivata i Herceg Novog.

Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.

Edukaciju će proći 110 policijskih službenika i 110 službenika Službi zaštite i spašavanja, iz programskog područija.

171121 2

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore juče je na aerodromu “Golubovci” u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju 30 zaposlenih na Aerodromu u Podgorici i Tivtu. Zaposleni na aerodromima su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.
 
Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.
 
U tom smislu, ZHMP će, pored jučerašnjeg treninga, organizovati još pet edukativnih radionica za 110 pripadnika Službi zaštite i spašavanja i pripadnika Uprave policije – saobraćajne policije iz programskih Opština (Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj). Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.
 
Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.
 
Sljedeći trening će se organizovati 16. novembra u Sutomoru, zatim u Budvi 17. i 18. novembra, potom narednog dana u Nikšiću zaključno sa 22. novembrom kada će biti organizovan još jedan trening u Podgorici.

Sastanku prisustvuju predstavnici sva tri projektna partnera - Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Cilj ovog sastanka je pregled i revidiranje svih projektnih aktivnosti.

Uporedo s PMT sastankom, također, u edukacijskom centru Službe hitne medicinske pomoći u toku je edukacija edukatora reanimacija osnovnih vitalnih funkcija od strane hrvatskih partnera.

Dom zdravlja Mostar, u svojstvu vodećeg partnera projekta, 15.02.2020. godine, započeo je realizaciju projekta "Utrka za život " (akronim projekta RACE), sa dvije partnerske organizacije u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", kojeg sufinancira Europska unija. Projekt traje ukupno 24 mjeseca, odnosno do 14.02.2022.
Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj skrbi u prekograničnom području. Projekt je fokusiran na povećanje dostupnosti kvalitetne usluge hitne medicinske pomoći u pograničnom (CBC) području, točnije na području grada Mostara, Zagrebačke županije i Crne Gore.
 Ovim projektom, zajednički je definiran program obuke "Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija" na način gdje se edukacija odvija prema pravilima i standardima programa reanimacije, provodeći se u manjim skupinama od 5 sudionika pod vodstvom ovlaštenih edukatora. Ovom edukacijom je predviđeno 200 polaznika što znači da je broj ograničen, a jučer je prvih 20 sudionika uspješno prošlo obuku.Svi polaznici dobivaju certifikat o stečenoj sposobnosti reanimacije i rukovanja s AVD-om (defibrilatorom).
Nakon jučerašnje edukacije dobili smo sve pohvale od strane svih polaznika za odlično organiziran i konceptualiziran tečaj što nam zaista puno znači 
Također, upućujemo sve pohvale i zahvale svim sudionicima koji su iskazanim interesom, angažmanom, voljom i izdvojenim vremenom dokazali kako su odlučni u namjeri pomoći drugima te svladanim vještinama iz navedene oblasti, postali kvalificirani za takav humani podvig!
Danas je u tijeku obuka druge skupine od 20 polaznika kojima želimo uspješan i produktivan rad.
 

Podgorica,22.10.2020.godine.

271020 1Race for life plakatZavod za HMP u fazama realizuje projekat “ RACE ”u okviru odobrenih Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. U prvoj fazi projekta realizovana je nabavka 3 reanimobila, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava  za Zavod za HMP Crne Gore : 244 714.65 EUR bez PDV-a.

Vozila su mogla biti raspoređena u 3 (tri) od 10 (deset) gradova koji su programsko područje. Uzimajući u obzir prethodnu raspodjelu vozila po organizacionim jedinicama, obimu posla i trenutnog stanja voznog parka vozila su raspoređena  Jedinicama za HMP Podgorica, Nikšić i Budva.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge na lokalnom nivou i pograničnom području, tako da se slijedeće faze projekta realizuju kontinuirano u naredne dvije godine sa nabavkom medicinske I trenažne opreme, edukaciji medicinskog I nemedicinskog kadra.

Vodimo aktivnu politiku obnavljanja voznog parka i stvaranja što kvalitetnijih uslova za transport pacijenata, i od decembra 2016.godine do danas obezbijeđeno je 21 novo vozilo.

Zavod za HMP Crne Gore pruža medicinske usluge svakog dana od 00-24h 365 dana u godini svim pacijentima, a trenutni rad Zavoda za HMP je usklađen sa aktuelnom epidemiološkom situacijom uzrokovanom COVID infekcijom.

Naši medicinski timovi pružaju usluge kako u ambulanti, tako i na terenu pacijentima sa simptomima kovid infekcije, čineći maksimalne napore kako bi kvalitet medicinskih usluga bio što bolji u datim okolnostima.

Rad organizacionih jedinica Zavoda za HMP  funkcioniše preko medicinskih timova, a broj medicinskih timova je određen sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Način organizacije rada u Zavodu za HMP je koncipiran da po prijemu i trijaži poziva na 124 koji se obavlja od strane dežurnog doktora medicine, medicinski timovi na teren izlaze u skladu sa raspoloživim medicinskim ekipama u datom trenutku.

                                                                                         PR ZAVODA ZA HMP CG

                                                                                         Tamara Radunović

 Ova podstranica finansira se uz pomoć Evropske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera JZU Zavoda za hinu medicinsku pomoć Crne Gore i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773