sr Crnogorski en English
slajd_4.jpeg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
slajd_4.jpeg
slajd_1.jpeg
Image is not available
slajd_1.jpeg
slajd_5.jpeg
Ekipa koja je
spasila brojne živote!
slajd_5.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_2.jpeg
Image is not available
slajd_2.jpeg
slajd_7.jpeg

Ekipa hitne pomoći na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svijetlom! Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obilježja i prvenstvo prolaza!

slajd_7.jpeg
previous arrow
next arrow

Aktuelnosti

Opština Andrijevica, selo Gnjili potok, snijezni pokrivač od 70cm, nepovoljni vremenski uslovi i poziv za kućnu posjetu zbog teškog stanja pacijenta.

444

Ekipa HMP i službe zaštite i spašavanja Andrijevica kreću na teren kako bi na licu mjesta pružili svi neophodnu pomoć ugroženom licu.

333

Na putu do pacijenta ne pomaže ni sva potrebna mehanizaciju, ekipe pored nepristupacnog dijela okovanog snijegomna putu do kuće zatiče odnešen most nabujalom rijekom.

222

Za ove službe ne postoji prepreka, okolnim putem se stiže pješke do pacijenta ekipa HMP pomoći dr Mira Milovic, medicinski tehničari Srdjan Radunović i Olgica Djukic pružaju medicinsku pomoć pacijentu dok iz službe zaštite i spasavanja Nemanja Jovovic, Miloš Bandovic i Petar Djukic koji su na putu pomogli našoj ekipi pri usponu dopremaju i osnovne životne namjernice ugroženom licu.

111

 

Još jedna uspešno obavljena akcija, spaseni život i pružena medicinska pomoć u vanrednim situacijama za ove ekipe znači ohrabrenje za nove poduhvate.

Poštujući zakonske procedure, a na osnovu dobijene saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore br: 6-502/20-2529/18 od dana 24.11.2020 godine, i Ministarstva finansija za prijem petnaest (15) doktora medicine, u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć primljeno je dvanaest (12) doktora medicine na određeno vrjeme.

Raduje nas dobar odziv na poslednji javni konkurs, što uprkos aktuelnoj epidemiološkoj situaciji potvrđuje spremnost i zainteresovanost mladih doktora medicine kao i medicinskih sestara- tehničara za rad u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Navodimo, da je 21.12.2020 godine raspisan još jedan oglas za prijem dva (2) doktora medicine i dvadeset pet (25) medicinskih sestara-tehničara.

U skladu sa zakonom Oglas je objavljen u sredstvima javnog informisanja.

PR Zavoda za HMP CG Tamara Radunović

U Jedinici za Hitnu medicinsku pomoć u Podgorici uspješno je obavljena prva edukacija, osposobljavanje kadra za korišćenje Otoskop aparata u dijagnostici akutnih oboljenja uha. Poštujući epidemiološke mjere, edukaciju ljekara u Zavodu obavila je Dr Ivana Mićević-Manojlović, spec. ORL. Edukacije ljekara jasno su prepoznate kao nešto čemu se mora dati prioritet, a sve u cilju unapređenja kvaliteta medicinskih usluga u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć. Od dugogodišnjih partnera kompanije Farmont, Zavod za Hitnu medicinsku pomoć dobio je donaciju 3(tri) OTOSKOP SETA.

1

Pomoćnica direktora za medicinska pitanja Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, dr Vesna Mitić-Lakušić, ističe da se od zdravstvenog sistema očekuje da na kvalitetan i ažuran način odgovara potrebama građana kojima je neophodna neodložna medicinska pomoć. Zahvalni smo partnerima na donaciji i spremnosti da potpomognu naš rad jer nam je prioritetna aktivnost kontinuirana edukacija ukupnog medicinskog kadra, kao i poboljšanje kvaliteta  zdravstvenih usluga, dok sigurna i visokokvalitetna zdravstvena zaštita treba da postane prioritet svake zdravstvene ustanove i pojedinaca koji sprovode zdravstvenu zaštitu.

Zdravstveni sistem dobro radi, ukoliko je njegovo funkcionisanje zadovoljavjuće i ukoliko uspješno ostvaruje svoje ciljeve.

Zato se u održivom sistemu zdravstvene zaštite očekuje visoka efikasnost u pružanju najkvalitetnijih i bezbjednih zdravstvenih usluga.

Shodno tome, Ministarstvo Zdravlja u saradnji sa Zavodom za Hitnu medicinsku pomoć krenuo je u PILOT projekat, a sve u pravcu obezbjeđivanja komunikacije između medicinskih timova preko TETRA ručnih stanica.

tetra

Obzirom na bezbjednosne i druge izazove u savremenom svijetu komunikacione potrebe kako policije, vojske, službi zaštite tako i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć koji rukovodi svim stanicama i podstanicama Hitne medicinske pomoći u CG.

Tetra nema alternative kada je u pitanju zadovoljavanje komunikacionih potreba medicinskih timova Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć kako sa Opštim i Specijalnim bolnicama tako i sa Kliničkim Centrom Crne Gore .

U poređenju sa analognim sistemima gdje smo imali jednu frekvenciju za obavljanje komunikacije jedne grupe korisnika, u Tetri imamo “VREMENSKI  MULTIPLEKS” , što omogućava da na jednoj frekvenciji imamo četiri različite grupe korisnika.

Sigurna i visokokvalitetna zdravstvena zaštita treba da postane prioritet svake zdravstvene ustanove kao i pojedinaca koji sprovode zdravstvenu zaštitu.

Pomoćnica Direktora za medicinska pitanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Dr Vesna Mitić-Lakušić, sci med, obišla je sa saradnicima Jedinice za Hitnu medicinsku pomoć u Baru i Ulcinju. 

HMP BAR

                                                                                                               HMP ULCINJ

 Cilj posjete je da se u vrijeme svakodnevnog pogoršanja epidemiološke situacije kao i u uslovima otežanog ostvarivanja zdravstvene zaštite, procijene trenutni uslovi, pripremljenost i koordinacija timova, kako bi se nesmetano odvijalo pružanje zdravstvenih usluga građanima kojima je neophodna i neodložna medicinska pomoć, kao i onima koji su zaraženi COVID 19 infekcijom.

Svjesni značaja koji Zavod za hitnu medicinsku pomoć ima, a polazeći od apsolutnog prioriteta života i zdravlja, trudimo se da zajedničkim naporima i potpunim opredjeljenjem postignemo što bolji kvlitet pružanja zdravstvenih usluga u datim okolnostima, kao i da poštovanjem i pojačanjem epidemioloških mjera propisanih od strane Nacionalnog koordinacionog tijela doprinesemo sprečavanju daljeg širenje virusa. HMP ULCINJ

                                                                                                                   HMP BAR

 U okviru posjete održan je i sastanak sa direktorom Doma zdravlja Ulcinj, dr Pavlom Marnikovićem. Istaknut je značaj ostvarivanja dobre saradnje između navedenih institucija. Važno je naglasiti i da je postignuto zajedničko razumijevanje a sve u skladu s novonastalom epidemiološkom situacijom kako bi se uz zajedničko djelovanje doprinijelo efikasnijim rezultatima.

Tamara Radunović,

PR Zavoda za HMP CG

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773

© 2021 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore - Sva prava zdržana