sr Crnogorski en English
slajd_4.jpeg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
slajd_4.jpeg
slajd_1.jpeg
Image is not available
slajd_1.jpeg
slajd_5.jpeg
Ekipa koja je
spasila brojne živote!
slajd_5.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_2.jpeg
Image is not available
slajd_2.jpeg
slajd_7.jpeg

Ekipa hitne pomoći na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svijetlom! Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obilježja i prvenstvo prolaza!

slajd_7.jpeg
previous arrow
next arrow

Aktuelnosti

ZHMP održao edukativnu radionicu za zaposlene na Aerodromu

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore juče je na aerodromu “Golubovci” u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju 30 zaposlenih na Aerodromu u Podgorici i Tivtu. Zaposleni na aerodromima su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

1.5

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

U tom smislu, ZHMP će, pored jučerašnjeg treninga, organizovati još pet edukativnih radionica za 110 pripadnika Službi zaštite i spašavanja i pripadnika Uprave policije – saobraćajne policije iz programskih Opština (Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj). Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.

1.1

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.

1.3

Sljedeći trening će se organizovati 16. novembra u Sutomoru, zatim u Budvi 17. i 18. novembra, potom narednog dana u Nikšiću zaključno sa 22. novembrom kada će biti organizovan još jedan trening u Podgorici.

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773

© 2021 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore - Sva prava zdržana